Термини E CONDIZIONI

â € <ВЪВЕДЕНИЕ

â € <Уебсайтът www.nadahome.it се управлява от Nada Home. Използването на уебсайта е предмет на тези условия за ползване („Условия за ползване“). С достъпа до Сайта и използването му, Потребителят приема Условията за ползване. Условията за ползване представляват договор между Потребителя и

Nada Home и не може да бъде променен без съгласието на Nada Home. Тези условия за ползване трябва да се четат по отношение на всяка част от уебсайта, отнасяща се до функционирането на самия уебсайт и наличните услуги.

â € <Използването на Сайта е предмет на Условията за ползване. Потребителят е длъжен също да прочете Политиката за поверителност на Nada Home.

â € <Nada Home си запазва правото да променя Условията за ползване по всяко време и едностранно без предизвестие. Всички промени ще бъдат публикувани на Сайта.

â € <ДОСТЪП ДО САЙТА

â € <Nada Home не гарантира на Потребителя каквито и да било вредни услуги, състоящи се от забавяния или прекъсвания в работата на линията, които възпрепятстват достъпа до Сайта. Потребителят е длъжен да не пречи на работата на Сайта и по-специално се задължава да не опитайте се да заобиколите неговата сигурност, да не го подправяте, да не го хакнете или в никакъв случай да не компрометирате по никакъв начин работата на Сайта или на която и да е компютърна система, сървър, рутер и всяко друго компютърно устройство.

â € <Потребителят трябва да бъде оборудван с компютър, който отговаря на всички технически характеристики, необходими за използване на Сайта и който е съвместим със Сайта. Nada Home също не може да гарантира и не гарантира, че всяко съдържание на Сайта не съдържа инфекции, вируси и/ или друго съдържание, което има замърсяващи или разрушителни характеристики. Вие носите отговорност за прилагането на процедури и контроли, свързани с вируси (включително антивирусни и други проверки за сигурност), за да отговорите на вашите специфични нужди за сигурност и надеждността на входящите и изходящите данни.

бЮЛЕТИН

â € <Nada Home редовно изпраща бюлетин на всички потребители, които са се абонирали за тази услуга. В тези бюлетини можем да ви информираме за нови продукти, оферти или намаления. Можете да се откажете от получаването на бюлетина по всяко време, като използвате опцията за отписване в долната част на всеки от нашите имейли или като пишете на customerservice@nadahome.it

АВТОРСКО ПРАВО И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

â € <Уебсайтът на Дружеството съдържа защитени с авторски права материали, търговски марки и други права на интелектуална собственост, включително текст, софтуер, снимки, видео и графики, а цялото съдържание на Уебсайта е защитено с авторски права като колективно произведение съгласно законите за италианските и международните авторски права.

â € <Нямате право да променяте, публикувате, предавате, да участвате в прехвърлянето или продажбата, да създавате производни произведения или по какъвто и да е начин да използвате каквото и да е съдържание, изцяло или частично.

â € <Освен ако изрично е разрешено от закона за авторското право, материалите на уебсайта не могат да бъдат копирани, преразпределяни, препредавани, публикувани или експлоатирани с търговска или нетърговска цел без писменото разрешение на Компанията и собственика на авторските права.

â € <Разрешено е да се отпечатват и изтеглят извлечения от уебсайта за лична употреба при следните условия: (a) никакъв текст или графики на този уебсайт не се променят по никакъв начин; (b) никакви графики на този уебсайт не се използват отделно от придружаващия текст; (c) нашите бележки за авторски права и търговски марки се появяват на всички копия.

ВРЪЗКИ ОТ ДРУГИ САЙТОВЕ

â € <Ако искате да създадете връзка към уебсайта от други сайтове, можете да го направите, стига да се ограничите до създаване на връзка към началната страница на уебсайта, без да копирате същата и при условие, че са запазени следните условия: 1. не логото на Nada Home е премахнато, изкривено или променено по друг начин; 2. съдържанието на Уебсайта не е включено в друг уебсайт (т.нар. „рамкиране“); 3. връзката с нас не е изкривена, нито се представя невярна информация за нас; 4. не използвайте марката Nada Home без нашето изрично писмено съгласие; 5. Сайтът, от който е зададена връзката, не съдържа съдържание с лош вкус, обидно или което нарушава правата на интелектуална собственост или други права на друго лице и във всеки случай отговаря на всички приложими закони и разпоредби.

â € <Съществуването на връзката в никакъв случай не означава нашето одобрение или спонсорство на съдържанието, продуктите или услугите, присъстващи или рекламирани на сайта, от който е създадена връзката.

â € <Ние също така си запазваме правото да оттеглим упълномощаването за създаване на връзката по всяко време и да поискаме нейното премахване. В случай на неспазване на тези условия, ние си запазваме правото да предприемем всякакви действия, разрешени от закона, за да защитим нашите интереси.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

â € <Въпреки че Компанията се стреми винаги да включва точна и актуална информация, ние отхвърляме всякаква отговорност за точността, пълнотата и съдържанието на информацията или материалите, показани на уебсайта.

â € <Можем да правим промени в съдържанието и материалите на уебсайта по всяко време и без предизвестие.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

â € <Нашата компания обръща особено внимание на въпросите за защита на личните данни.

â € <Каним ви да прочетете нашата Политика за поверителност, чрез която ви предоставяме цялата информация, свързана със събирането и обработката на лични данни във връзка с нашия уебсайт.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

â € <Тези Условия за ползване се уреждат от италианското законодателство и трябва да се тълкуват чрез прилагане на това законодателство.

â € <За граждански спорове, в случай че купувачът е физическо лице, действащо за цели, несвързани с упражняването на стопанската или професионалната му дейност, задължителната териториална компетентност е на съдията по местоживеене или местоживеене на потребителя, ако се намира на територията на държавата.

СЕРВИЗО КЛИЕНТИ

â € <По-долу е информацията, за да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти:
Нада Дом
e-mai: customerservice@nadahome.it
тел. 08119041800