1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

â € <1.1. Този договор ("Договор") е договор от разстояние съгласно чл. 45 и ss. на Законодателен декрет от 6 септември 2005 г., бр. 206 („Кодекс на потребителите“) за потребителски клиенти по чл. 3 от Кодекса на потребителите или в противен случай договор за покупко-продажба по чл. 1470 г. и ss. cc Договорът се отнася за продажба на движимо имущество между Nada Home, със седалище в Сан Джузепе Везувиано (НА), Via Armando Diaz 171 и Клиента. Договорът се сключва директно чрез приемане от Nada Home на предложение за покупка, издадено от Клиента чрез уебсайта www.nadahome.it, въз основа на методите, описани в следващия чл. 3. Ако предложението за покупка е формулирано от Клиента по телефона, приключването на Договора ще стане при доставка на продукта от Nada Home.

2. ЦЕНИ

â € <2.1. Цените на продуктите, посочени в сайта www.nadahome.it те са посочени в евро и включват ДДС, WEEE еко вноската съгласно Законодателен декрет № 49 от 14 март 2014 г. и всички други данъци. Разходите за доставка са посочени на уебсайта www.nadahome.it.

Цената, дължима от Клиента, е тази, която е в сила при сключването на договора.

â € <2.2. Ако е обявена неправилна цена, Nada Home ще се свърже с Клиента, за да провери дали възнамерява да продължи с покупката на продукта на правилната цена. Ако Клиентът не възнамерява да продължи с покупката или Nada Home не може да се свърже с него, Nada Home ще анулира поръчката. Nada Home не се задължава да продава продукта на грешна цена, ако грешката е била известна от Клиента според обикновената проверка. Всякаква информация за цените е достъпна на сайта www.nadahome.it или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

3. НАЧИН НА ПОКУПКА И ПЛАЩАНЕ

â € <3.1. Nada Home може по свое усмотрение и без никаква отговорност към Клиента да откаже полученото от Клиента предложение за покупка. Ако Клиентът възнамерява да закупи продукти, които вече не са налични, Nada Home ще информира Клиента. Клиентът може да изчака всяка наличност или да анулира поръчката.

â € <3.2. Клиентът може да плати чрез (а) PayPal или кредитни карти; (б) банков превод (в) наложен платеж; (г) Amazon Pay. В случай на плащане с PayPal или кредитна карта, Nada Home ще изпрати продуктите само след като получи разрешение за плащане и в противен случай няма да продължи с пратката.

В случай на плащане с наложен платеж, Nada Home обикновено изпраща продуктите в рамките на 2 работни дни от извършване на поръчката. Плащания с чек не се приемат.

В случай на плащане по банков път, поръчката ще бъде изпратена, след като преводът бъде кредитиран в нашата банка.

В случай на неплащане в рамките на 3 работни дни от потвърждението на поръчката, поръчката ще бъде анулирана и продуктите ще бъдат пуснати обратно в продажба.

 3.3. Допълнителна информация относно методите на плащане е достъпна, като се свържете с Nada Home или на уебсайта www.nadahome.it., Раздел за плащания.

4. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

â € <4.1. Nada Home доставя продукти на цялата територия на Италия, включително Сан Марино и Ватикана. Допълнителна информация можете да получите, като се свържете с Nada Home или на уебсайта www.nadahome.it Раздел за доставка. Nada Home обикновено доставя в рамките на 1-2 работни дни с експресна доставка и 4/5 работни дни със стандартна доставка (без делнични дни, събота и неделя) от получаване на плащането (при плащане с PayPal / кредитна карта / банков превод) или от заявката (при плащане при доставка).

â € <4.2. Продуктите, обхванати от една поръчка, не могат да бъдат доставени на различни адреси и заплатени с различни методи на плащане.

Nada Home извършва доставка на адрес, предоставен от Клиента в момента на подаване на поръчката.

 4.3. Рискът от загуба или повреда на продуктите се прехвърля върху Клиента, когато последният, извършил доставката, материално завладее стоката.

5. ГАРАНЦИИ И ПОМОЩ

 5.1. Всички предлагани на пазара продукти се ползват от правната гаранция за съответствие, предвидена в членове 128 и сл. от Потребителския кодекс, който покрива всяка несъответствие на закупените артикули, съществуващи към момента на доставката и възникнало в рамките на 2 години от доставката. Всички дефекти или повреди, причинени от случайни събития или от отговорността на Клиента за използване на продуктите, които не отговарят на предназначението им, или ефект на нормално износване, са изключени от дефекти за съответствие и следователно от правната гаранция.
Клиентът може да поиска от продавача, по свой избор, да поправи стоката или да я замени, безплатно и в двата случая, освен ако исканото средство за защита е невъзможно или налага непропорционални разходи на продавача.
Клиентът-потребител има право на пропорционално намаление на цената или на прекратяване на договора за покупко-продажба, съгласно разпоредбите на чл. 135 bis, параграф 4 от Кодекса на потребителите и по-специално, ако: продавачът не е извършил ремонта или подмяната в рамките на предвидените в Кодекса на потребителите условия или е отказал да приведе стоките в съответствие; ако липсата на съответствие е толкова сериозна, че да оправдае незабавното намаляване на цената или прекратяването на договора; ако възникне липса на съответствие въпреки опита на продавача да възстанови съответствието на стоката; ако продавачът е декларирал (или това става ясно от обстоятелствата), че няма да пристъпи към възстановяване на съответствието на стоката в разумен срок или без неудобства.
Клиентът-потребител няма право да прекрати договора, ако липсата на съответствие е незначителна.
За да се възползва от тази гаранция, клиентът трябва да съобщи за липсата на съответствие с съобщение, адресирано до продавача, в което се посочват откритите дефекти и неизправности.
Освен ако не е доказано противното, се приема, че всяка несъответствие, възникнало в рамките на една година от момента на доставката на стоката, вече е съществувала на тази дата, освен ако тази хипотеза е несъвместима с естеството на стоката или с естеството на дефекта. съответствие.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 6.1. Клиентът декларира и гарантира: (i) че е пълнолетен; (ii) че данните, предоставени от същия за изпълнението на Договора, са верни и верни

7. ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОТТЕГЛЯНЕ

â € <7.1. Nada Home иска своите клиенти да бъдат доволни от закупените продукти. Клиентът, ако е потребител по реда на чл. 3 от Кодекса на потребителите, имате право да се откажете от уговорения договор, без неустойка и без посочване на причината, в срок от 14 дни от деня, в който Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, придобиете физическото притежание на стоките или, в случай на множество стоки, поръчани чрез една поръчка и доставени поотделно, приключва след 14 дни от деня, в който вие или трета страна, различна от превозвача и посочена от вас, придобиете физическо притежание на последното добро. Клиентът може да упражни правото си на отказ, като го съобщи (в рамките на горепосочения срок) по телефона, като се свърже с Обслужване на клиенти на +39.08119041800 или на имейл адрес servizioclienti@nadahome.it. Клиентът има право да се откаже от договора, при условие че продуктът бъде върнат практически непокътнат. Клиентът, който възнамерява да се възползва от правото на отказ, трябва да изпрати продуктите до Nada Home (в рамките на горепосочения срок) на адреса, следвайки инструкциите, съдържащи се в него. Съгласно член 59 от Кодекса на потребителите, Клиентът няма право на отказ в случай на доставка на продукти, изработени по поръчка или ясно персонализирани.

â € <7.2. Връщането на продукта чрез обявеното упражняване на правото на отказ включва възстановяване на сумата на закупения продукт e

разходите за доставка и връщане на продукти. Вие носите отговорност само за намаляването на стойността на стоките в резултат на боравене със стоките, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Възстановяването ще се извърши без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня на съобщаване на оттеглянето. Възстановяването на сумата обикновено се извършва чрез същия метод на плащане, използван от Клиента; В случай на плащане при доставка, възстановяването на сумата ще бъде извършено по банков път (в този случай клиентът трябва да предостави на Nada Home банковите данни). Допълнителна информация относно продуктите и съответните гаранции можете да намерите на уебсайта www.nadahome.it, раздел Връщане и възстановяване на суми.

7.3. Ако страните възнамеряват да обжалват пред обикновения съдебен орган, компетентен е съдът по местоживеене или местоживеене на потребителя по избор, задължително съгласно чл. 33, ал. 2, букв. ф) от Законодателен декрет 206/2005.

â € <7.4. Потребителите, пребиваващи в Европа, са информирани, че Европейската комисия е създала онлайн платформа, която предоставя алтернативен инструмент за разрешаване на спорове. Този инструмент може да се използва от европейския потребител за разрешаване по извънсъдебен начин на всеки спор, свързан с договори за продажба на стоки и услуги, уговорени онлайн и/или произтичащи от тях. Следователно, ако сте Потребител, установен в Европа, можете да използвате тази платформа за разрешаване на всеки спор, произтичащ от онлайн договора, предвиден на този сайт. Европейската платформа за ОРС е достъпна на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. ОБЩИ клаузи

 8.1. Nada Home може да прехвърли всички или част от правата и задълженията, произтичащи от това Споразумение, на трети страни.

 8.2. Nada Home си запазва правото да променя тези Общи условия, без предварително известие и без да се засягат продажбите, извършени преди такива промени. Всички промени ще влязат в сила от датата, на която ще бъдат съобщени на обществеността и ще се прилагат за продажби, извършени след тази дата. Последната актуализирана версия на Общите условия е тази, налична на уебсайта www.nadahome.it.

 8.3. Личните данни на Клиента се обработват от Nada Home в съответствие с разпоредбите на Информацията за обработка на данни, достъпна на уебсайта www.nadahome.it, Раздел за поверителност.

 8.4. Това споразумение е предмет на италианското законодателство.

 8.5. Nada Home srls придържа al Codice етичен на Асоциацията италиански дел търговия Електронна наличен al следвайки линк:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

 8.6. Обслужването на клиенти е на разположение от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа (освен в делничните дни) на 08119041800 или на имейл адрес servizioclienti@nadahome.it. Можете също да се свържете с Nada Home по пощата на адреса за обслужване на клиенти на Nada Home, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).